திருத்தம் செய்தல் மற்றும் தெளிவுபடுத்துவதற்கான பக்கம்

திருத்தம் செய்தல் பட்டியல்

எண்ணிக்கை
0

வாசகர் வேண்டுகோள்கள் அல்லது எங்களது தரப்பில் விடாமுயற்சியால் வெளியிடப்பட்ட பிறகு, திருத்தம் செய்தல் பட்டியலில் ஃபேக்ட் கிரஸென்டோ குழுவால் சரிபார்க்கப்பட்டிருக்கிற அனைத்து கட்டுரைகளும் உள்ளது,

https://tamil.factcrescendo.com/the-truth-behind-needle-jabbing-video

https://tamil.factcrescendo.com/fake-alert-ceo-of-twitter-jack-dorsey-holding-an-anti-caste-poster/

தெளிவுபடுத்துவதற்கான பட்டியல்

எண்ணிக்கை
0

வாசகர் வேண்டுகோள்கள் அல்லது எங்களது தரப்பில் விடாமுயற்சியால் வெளியிடப்பட்ட பிறகு, தெளிவுபடுத்துவதற்கான பட்டியலில் ஃபேக்ட் கிரஸென்டோ குழுவால் கட்டுரையை அதிகம் தெளிவுடன் செய்வதற்காக, அல்லது/ மற்றும் ஒரு கட்டுரைக்காக புதிய தகவலைச் சேர்ப்பதற்காகவோ கூட தகவல் புதுப்பிக்கப்பட்டோ அல்லது திருத்தப்பட்டோ உள்ள அனைத்து கட்டுரைகளும் உள்ளது,

https://tamil.factcrescendo.com/fact-check-the-viral-picture-showing-garlands-on-pm-modi-cm-yogis-photos/

Image of Delhi C.M Arvind Kejriwal Being Circulated On Various Social Platforms, Picture Speaks The Truth!

Published Date: March 24, 2020

நமது வாசகர் கொடுத்த புதிய ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் இந்த கட்டுரையில் திருத்தம் செய்ய விரும்புகிறோம். ஆகவே, இதன் ரேட்டிங்கை தவறு என்பதில் இருந்து உண்மை என மாற்றுகிறோம்.   

In the wake of new evidences,  we have corrected our story and revised the ratings. Due to credit has been given to the alert user for pointing out the mistake

Update Date: March 27, 2020

தமிழகத்தில் 9 பேர் மரணம் என்று மு.க.ஸ்டாலின் வதந்தி பரப்பினாரா?